روز: فروردین 15, 1399

بخش دوم – عوامل موثر بر فروش سایت شما

در مقاله ی قبلی بررسی کردیم که چه زمانی برای سفارش سایت فروشگاهی مناسب است و حالا عوامل موثر بر فروش سایت را بررسی خواهیم کرد. عوامل موثر بر فروش…